Monday, July 20, 2009

49th Wedding Anniversary ng Parents Ko Ngayon


Noong Hulyo 20, 1960, pinakasalan ni Bernabe Rosario si Emeliana Ambanloc. Biniyayaan sila ng walong supling at ako ang pang-anim.

Ang nakakatuwa pa nito, sa tulong ng National Statistics Office, nakita nila sa kauna-unahang pagkakataon ang kanilang marriage contract. Sila ay ikinasal ng isang paring nagngangalang Teofilo Aquino. Ang tumayo bilang mga saksi ay isang pares ng ninong at ninang: sina Ginoong Ignacio Fajardo at Ginang Placida Menor. Nasa baba ang dokumento. If you want a larger image, just click on it.

No comments:

Post a Comment