Friday, May 22, 2009

Nasaan ang Diyos sa Food Chain?


Pasensya na at hindi ako magaling sa biology kaya hahayaan ko na lang ng Wikipedia na magpaliwanag kung ano ito. Click here. O di kaya masdan na lang ninyo ang larawan na ito:Ang iba pang mga halimbawa ay

1. 1. Damo--> Pinastulan ng kambing--> kinatay nang birthday ni Bunsoy

2.

2. 2.Butil ng palay --> tinuka ng Sisiw--> dinagit ng uwak--> binaril ng mangangaso at iniulam ng pamilya


Ang daloy ay karaniwang nagsisimula sa:

araw--> mga halaman kung saan nagaganap ang photosynthesis--> herbivore--> carnivore


Ang mga halaman ay tinatawag na producers dahil sila yung may kakayahang gumawa ng sarili nilang pagkain gamit ang enerhiyang buhat sa araw dahil sa taglay nilang Chlorophyll. Ang mga hayop naman at ang mga tao (kung evolutionist ka, ibibilang mo ang tao bilang hayop) ay tinatawag na mga consumers.


Nasaan ang Diyos sa Food Chain?

Malaki ang impluwensya ng mga evolutionist/Darwinist sa Academia at sa pagsusulat ng mga textbook kaya huwag na nating asahan na isasali nila ang Diyos sa usapan. Subalit sa atin na mga Kristiyano, huwag nating kaligtaan na ang Diyos ay parehong Creator at Sustainer ng sannilikha. Sa kanyang kamay nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay (Colosas 1:17).


Where is God in the food chain? He is everywhere:

1. Ang Diyos ang may kontrol sa araw (Joshua 10:13; Matthew 5:45). Samakatuwid, ang photosynthesis ay grasya ng Diyos.


2. Ang mga halaman ay pinalalago ng Diyos (Awit 147:8; Mga Gawa 14:17). Samakatuwid, ang mga tinatawag na producers ay walang kakayahang mabuhay. Ang Diyos ay bumubuhay sa mga ito.


3. Ang mga hayop at mga tao ay umaasa lamang sa Diyos para sa kanilang kakainin (Awit 145:15,16). Maski pala si Lion King ay pulubi lamang sa harap ng Diyos.


4. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, hininga at lahat-lahat (Mga Gawa 17:25)


5. Ito ay kanyang ginawa upang magkaroon ng kagalakan sa ating puso. (Mga Gawa 14:17)


6. Ginawa niya ang lahat ng kabutihan para sa atin upang ipakilala ang kanyang sarili (Mga Gawa 17:27). Ito yung tinatawag sa theology na General Revelation. Nakakalungkot lang na sa kasamaan ng tao, ang mga katotohanan tungkol sa Diyos dala ng General revelation ay patuloy na sinisikil ng mga tao (Roma 1:18-25). Ngunit kahit ganun, ginamit pa rin ito ng mga apostol bilang isang evangelistic tool (Acts chapters 14 & 17). Ang kanyang kabutihan ang dapat umakay sa atin sa pagsisisi (Roma 2:4)


Kung ating kikilalanin na ang Diyos ay nasa Food chain, ito’y mag-uudyok sa ating puso upang sumamba:


sa tuwing ang ating paligid ay kulay luntian;


kapag nakikita natin na namumulaklak na ang mga puno ng tsiko, santol, duhat, makopa at iba pa;


Kapag lumalabas na ang puso ng saging;


Kapag napipisa na ang mga itlog at sumisilip na ang mga sisiw na kulay dilaw;


Kapag tumataba na ang mga biik;


Kapag tumatalon-talon ang mga hipon;


Kapag kulay ginto na ang palay at malapit na ang anihan.


Dapat mag-alab ang ating damdamin upang sumamba----------------------------------------

Saturday, May 16, 2009

Kung hindi lang dahil sa dugo ni Kristo, mga kontra-bida rin sana tayo

Noong ako ay munting bata, katulad ng iba, maiksi ang aking attention span. Kaya naman kahit nakikinood ako kay Tatay at kuya ng FPJ movies, hindi ko nasusundan ang daloy ng kuwento. Mahirap naman para sa isang munting bata ang magtiyaga sa loob ng dalawang oras sa harap ng telebisyon at unawain ang isang kuwentong pang-matanda.Iniisip ko ngayon: Saan ko ba natutunan yung konsepto ng Bida vs. kontra-bida (Hero vs. Villain)? Ang aking kongklusyon: Ang konsepto ng Bida vs. Kontra-bida ay una kong natutunan sa panonood ng mga cartoons. Oo nga't pamilyar ako sa mga pagmumukha nina Romy Diaz, Paquito Diaz at Max Alvarado, pero sa cartoons ko talaga unang natutunan ang konsepto.


Popeye vs. Brutus

Batman vs. Joker, Penguin, Mr. Freeze


Kasabay ng mga cartoon na iyan, nanonood din ako ng Superbook at Flying House, mga cartoons ng bible stories. Pero dahil nga bata, mas inaabangan ko yung Superbook kasi Old Testament stories ang mga yun. May David vs. Goliath… Samson vs. Philistines… Maaksyon ‘di ba? Tuwang-tuwa talaga ako sa adventures nina Christopher, kaibigan niyang si Joy, at siyempre yung laruang robot na si Gizmo… yung may susi sa likod na kailangang pihitin sa tuwing lowbat siya. Favorite ko talaga ito, kahit tignan nyo pa ang aking Friendster profile.

Sa aking panonood ng Superbook, yung konsepto ng bida vs. kontra-bida ay nadala ko sa kuwento ni Moses. Ang tingin ko sa mga Egyptians, lalo na kay Pharoah ay mga kontra-bida. Eh kasi pinagmamalupitan nila yung mga aliping Israelita.

Sino nga ba ang Bida at mga Kontra-bida?

Sinabi ng Diyos sa Exodus 12:12: “against all the gods of Egypt I will execute judgment” (NKJV). Ibig sabihin, isa sa mga dahilan ng paghatol ng Diyos laban sa Ehipto ay ang kanilang talamak na idolatry.

Ang kaso, hindi lang naman Egyptians ang guilty sa idolatry. Ayon sa Ezekiel 20:6-8:

v.6- On that day I swore to them that I would bring them out of Egypt into a land I had searched out for them, a land flowing with milk and honey, the most beautiful of all lands.

v.7- And I said to them, "Each of you, get rid of the vile images you have set your eyes on, and do not defile yourselves with the idols of Egypt. I am the LORD your God."

v.8-" `But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt.

Nang mangako ang Diyos na ilalabas niya sila mula sa Ehipto, ipinag-utos niya na layuan nila ang mga diyus-diyosan ng Ehipto. Subalit hindi sila tumalima.Kaya nga doon pa lang sa Ehipto: “in the midst of the land of Egypt” (verse 8, NKJV), nag-aalab na ang poot at galit ng Diyos laban sa kanila. Kaya lang naman natuloy ang kanilang paglaya ay dahil sa:

v.9-“ But for the sake of my name I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations they lived among and in whose sight I had revealed myself to the Israelites by bringing them out of Egypt.”

Para sa karangalan ng Diyos ang nangyari. Siya ang tunay na bida sa kasaysayan ng pagtutubos. Ang mga tinubos (tulad ng may-ari ng blog na ito) ay kinahabagan lamang ng Diyos. Hindi sila karapat-dapat ibigin, pero inibig pa rin sila ng Diyos:

Deuteronomy 7:7-8: “The LORD did not set his affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. But it was because the LORD loved you and kept the oath he swore to your forefathers that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh king of Egypt."

Ang Dugo na Ipinahid sa mga Pinto

May sampung salot na ipinadala ng Diyos. Mga Egyptians lang ang tinamaan pero ang totoo, maging ang mga Israelita ay karapat-dapat rin naman magdusa sa mga salot na iyon.

Bago ipadala ng Diyos ang ika-sampung salot, ipinag-utos niya sa mga Israelita na maghanda ng mga tupa. Ipinapahid niya ang dugo sa mga pintuan ng kanilang mga tahanan. Wika ng Diyos: “when I see the blood, I will pass over you.” (Exodus 12:13).

Ang mga nakasulat sa Matandang Tipan ay naisulat para sa ating ikatututo (Romans 15:4). Sa Bagong Tipan ay nasusulat: “Christ, our Passover lamb. Has been sacrificed” (1 Cor. 5:7)

The reason why we are spared from the wrath of God is not because we are better than our unbelieving neighbors. It is because of Christ's blood.

Kung hindi lang dahil sa dugo ni Kristo, mga kontra-bida rin sana tayo.

Romans 5:8-9: “But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!”

--------------------------
Mga Sinangguni:

Alexander, Ralph-- Commentary on Ezekiel, in Expositor's Bible Commentary (Frank E. Gaebelein, editor)

Henry, Matthew-- Commentary on the Whole Bible

Jeffery, Ovey, and Sach- Pierced for our Transgressions: Rediscovering the Glory of Penal Substitution

Sunday, May 10, 2009

Happy Mother's Day, Emeliana Ambanloc Rosario

Nanay, misasalamat ak ed Katawan ta sicayo so inter to ya ina mi. Salamat ed impamasya yo ompian napabaleg san napan-aral so waluran ugugaw. Inararo tacayo.

Say kekerewen ko ed Katawan: say intiron pamilya tayo et sanuulop ed tawen, anggapo anggan sakey so natawtaw ompian say family reunion tayo et diman ed tawen-- kaiba tayo so Diyos ya amalsa ed sicatayo.

Happy Mother's Day!!!
Nanay, ayay litrato ya wala ed kawanan, unya so itsura tayo nen saman. Ayan shot et nala nen closing exercises na Cental II Elementary School taon 1988. Grade 4 ak, sicayo et 5o years old ni labat.

---------------------------------
Edited:
Sabi kasi ni Albert Mohler sa kanyang blog: "In 1914, President Woodrow Wilson signed the legislation setting Mother's Day as the second Sunday each May. The focus was not to be on honoring all American mothers in common, but each family's mother in each home, thus Mother's Day -- not Mothers' Day."