Sunday, May 10, 2009

Happy Mother's Day, Emeliana Ambanloc Rosario

Nanay, misasalamat ak ed Katawan ta sicayo so inter to ya ina mi. Salamat ed impamasya yo ompian napabaleg san napan-aral so waluran ugugaw. Inararo tacayo.

Say kekerewen ko ed Katawan: say intiron pamilya tayo et sanuulop ed tawen, anggapo anggan sakey so natawtaw ompian say family reunion tayo et diman ed tawen-- kaiba tayo so Diyos ya amalsa ed sicatayo.

Happy Mother's Day!!!
Nanay, ayay litrato ya wala ed kawanan, unya so itsura tayo nen saman. Ayan shot et nala nen closing exercises na Cental II Elementary School taon 1988. Grade 4 ak, sicayo et 5o years old ni labat.

---------------------------------
Edited:
Sabi kasi ni Albert Mohler sa kanyang blog: "In 1914, President Woodrow Wilson signed the legislation setting Mother's Day as the second Sunday each May. The focus was not to be on honoring all American mothers in common, but each family's mother in each home, thus Mother's Day -- not Mothers' Day."

2 comments:

  1. hehehe.. ako nga yan 22 taon na ang nakakaraan. Closing ceremonies -- I failed to make it to the honor roll that year but at least I'm holding the "Most Responsible" certificate.

    Kita mo ni wala akong sapatos na formal dyan-- light blue na rubber shoes at pantalon na bitin kaya labas medyas.. ahehe.

    ReplyDelete