Thursday, March 6, 2014

He Has More Insight Than His Bishop

Sa kalagitnaan ng takot at pagkalito ng publiko nang nakaraang linggo bunga ng iresponsableng pag-uulat ng Bandila (late night newscast ng ABS-CBN), nag-tweet si Bishop Eddie Villanueva ng JIL:Haynaku! ang Intercessors for the Philippines (IFP) nga naman. Mag-iimport ng mga Propeta na mananakot sa mga tao. Kapag tsumatsamba, "Ang galing ng mga propeta namin!" Kapag naman hindi natutupad ang mga hula, "Ang galing namin mag-intercede". Win-win situation palagi.

"Palakpakan! Na may kasamang hiyawan!"

Ganyan din ang pangangatuwiran na nasa likod ng tweet na iyan ng Obispo ng JIL. Samantala, isang karaniwang bahagi ng Pastoral staff ng JIL U-Belt na nagngangalang Jade Angelo Gascon ang nagpahayag ng ganitong puna:
As I have observed from conversations surrounding Sadhu Selvaraj’s prophecies, it is always a dead end: “If they come true, he’s a true prophet. If they don’t come true, it’s because the people repented.” Whatever happens, he’s always right. Although I disagree with that line of reasoning (on the basis of Deuteronomy 18:21-22 and 13:1-4), I will not dispute it for now because it would seem to be an effort in futility to do so.

Thus, this post is not intended to examine his or Bro. Selvakumar’s prophecies bit by bit. Instead, I would like to turn your attention to a doctrine taught by Sadhu Selvaraj which, in my opinion, should be a major reason for all Christians to genuinely reconsider whether or not his prophetic statements are of any value. The doctrine is that dead Biblical prophets or saints can and actually do help Christians achieve God’s purposes on Earth.

I was present in one of his gatherings in Manila a few years ago (I’ve forgotten the exact year) when, much to my surprise, he claimed that the prophet Joel was in our midst, imparting to him revelations he was supposed to tell the people. No, it wasn’t Joel Houston or Joel Osteen or Joel Lamangan. It was the prophet Joel son of Pethuel of the Bible he was talking about. It was the first time I heard someone claim that a Biblical prophet is personally and spiritually coming down from heaven to deliver a message through him.

Basahin ang kabuuan ng kanyang blog post DITO.

Nang mabasa ko ang magkasalungat na posisyon ng isang Obispo at isang mas nakababatang bahagi ng pastoral staff , ang unang pumasok sa aking isip ay ang awit ng Salmista:No comments:

Post a Comment