Monday, August 20, 2012

LOL Lunes: Amerikano pala si Luther

Magmula noong natuklasan ko ang Calibre Ebook Management software, naging "bisyo" ko na ang maghanap ng hindi lamang mga ebooks kundi maging mga magagandang book covers. Sa paghahanap ko ng book cover para isang aklat na isinulat ng Dakilang Repormistang si Martin Luther, sa halip na isang Aleman ang lumabas ay isang Amerikano.

No comments:

Post a Comment